0917 368 479

$information['ten']

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng
Trang chủ >>

Tuyển dụng

Tuyển dụng


TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: 

NHÂN VIÊN THU NGÂN

NHÂN VÊN MARKITING VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mực lương:

Lương cứng 1.5tr/1 ca hoặc 3.5tr/tháng/ full ca

Doanh Số: 2%/ Doanh Thu

Thưởng KPI: 200-1000tr/1 ca Tùy KIP của từng vị trí

Thương lễ, Tết, Sinh nhật Đầy đủ