0917 368 479

$information['ten']

Chính Sách đổi Trả

Chính Sách đổi Trả

Chính Sách đổi Trả

Chính Sách đổi Trả

Chính Sách đổi Trả
Chính Sách đổi Trả
Trang chủ >>

Chính Sách đổi Trả

Chính Sách đổi Trả


 

Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

- Phải có hóa đơn mua hàng.
- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.
- Sản phẩm đã mua không quá 03 ngày.

Lưu ý:

- Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch.
- Cửa hàng không hoàn trả lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
- Cửa hàng chỉ hỗ trợ tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó